Splash Awards Kategorier

Her kan du se beskrivelser af de forskellige Splash Awards kategorier.

Projektindsendelserne skal have været gået live indenfor 1. januar 2018 - 28. februar 2019. De nominerede udvælges i blandt de indsendte cases.

Du skal udfylde og indsende en ansøgning (her), hvor der redegøres for:

  • Udfordringen 
  • Hvordan Drupal løste udfordringen 
  • Resultatet 

Se endvidere hvad der bliver lagt vægt på under hver kategori beskrivelse nedenfor. Bemærk: Kun 2500 anslag pr. indsendelse samt et billede.

Kategorierne

Bedste E-Commerce website
Vinderen er den virksomhed, der har fået udviklet en webshop baseret på Drupal, der har øget salget markant som en selvstændig salgskanal. I bedømmelsen lægger juryen især vægt på om virksomheden har opnået forbedrede resultater efter implementering, fx højere salg, bedre service, øget effektivitet, reducerede omkostninger eller andre fordele, der har givet en bedre bundlinje.
 

Bedste Corporate website
Vinderen er den virksomhed, som har skabt en gennemført og overbevisende brugeroplevelse samt forretningsmæssige resultater. Vinderen af denne kategori har endvidere udviklet avanceret integrationer med datakilder og applikationer. 


Bedste Interesseorganisation website
Vinderen er den NGO / interesseorganisation, som har skabt en overbevisende brugeroplevelse, der tjener medlemmernes og/eller organisationens interesse(r). Vinderen kan være alt lige fra en a kasse, politiske organisationer, medlemsorganisationer mv.
 

Bedste Drupal media / tool / App 
Vinderen er den frittstående tjeneste eller værktøje, der anvendes i et online miljø og som løser en udfordring på en spændende og nytænkende måde.
 

Bedste Offentlige Drupal website 
Vinderen er den offentlige instans (kan være både kommuner, styrelser, ministerier, statslige organisationer m.m.), som har øget selvbetjeningen samt fremmet kvaliteten og effektiviteten af de digitale services, som de offentlige myndigheder tilbyder borgere og virksomheder.
 

Bedste Social / Community løsning
Vinderen er den virksomhed, som på fornemmeste vis har implementeret et website med login (fx. intranet, extranet, medlemsportal, community), hvor videndeling, og selvbetjening er i centrum. Der kan med fordel være indtænkt tovejs-formidling, lokale redaktører, debatfora, sociale mødesteder og interaktion, som krydser på tværs af virksomhedens afdelinger og brugernes forskellige kompetenceområder.


Bedste Bidrag
Vinderen er den, som har udviklet (eller videreudviklet) et brugbart modul, værktøj og frigivet det under en Open Source licens. Vinderen kan sagtens være andet en et kodet modul. 


Mest effektive løsning
Vinderen har skabt en overbevisende løsning og brugt færrest mulig antal timer på at frembringe sitet. 


Bedste Design
Vinderen har skabt et overbevisende kreativt tiltag / element, der har flyttet grænserne for, hvad standarden normal er.